Stručni tim

Naš tim stručnjaka - Srećkolino -

Maja Aleksić

v.d. direktor,dipl. defektolog-logoped, reedukator psihomotorike

Jasmina Markeljić

defektolog-vaspitač

Marija Ostojić

Vaspitač

Katarina Lazarov

medicinska sestra vaspitač

Ana Đukić

diplomirani vaspitač

Snežana Nikolić

medicinska sestra vaspitač

Jelena Jevtić

medicinska sestra vaspitač

Nevena Spasojević

diplomirani vaspitač

Milena Čude

vaspitač

Nevena Grujičić

saradnik za fizičku kulturu

Naš tim stručnjaka - Srećkolino 2 -

Bojana Veličković

diplomirani vaspitač

Jasmina Ćirić

diplomirani vaspitač

Marija Rajković

strukovni vaspitač

Marina Milutinović

medicinska sestra vaspitač

Milica Ranković

diplomirani vaspitač

Jovana Živković

medicinska sestra vaspitač