Stručni tim

Naš tim stručnjaka

Maja Aleksić

v.d. direktor,dipl. defektolog-logoped, reedukator psihomotorike

Jasmina Markeljić

defektolog-vaspitač

Marija Ostojić

Vaspitač

Katarina Lazarov

medicinska sestra vaspitač

Ana Đukić

diplomirani vaspitač

Snežana Nikolić

medicinska sestra vaspitač

Jelena Jevtić

medicinska sestra vaspitač

Marija Rajković

strukovni vaspitač

Marija Vojvodić

diplomirani vaspitač

Marijana Ristić

strukovni vaspitač

Marina Milutinović

strukovni vaspitač

Jovana Živković

medicinska sestra vaspitač