Stručni tim

Naš tim stručnjaka

Srećkolino 1

Maja Đuknić

direktor,dipl. defektolog-logoped, reedukator psihomotorike

Jasmina Markeljić

defektolog-vaspitač

Ana Đukić

diplomirani vaspitač

Ivan Jovanović

strukovni vaspitač

Bojana Veličković

diplomirani vaspitač

Nevena Spasojević

master vaspitač

Srećkolino 2

Jovana Živković

medicinska sestra vaspitač

Marina Milutinović

glavni vaspitač

Dragana Tešanović

medicinska sestra

Sanja Stanojević

medicinska sestra vaspitač

Ivana Ilić

diplomirani vaspitač

Jasmina Ćirić

diplomirani vaspitač

Milica Ranković

diplomirani vaspitač