Oglasna tabla

12Decembar2017

15.12. PIDŽAMA PARTY

22.12. NOVOGODIŠNJA SREĆKOLINO BAJKA..........priredba za roditelje

25.12. POZORIŠNA PREDSTAVA“ELZINA NOVA GODINA“.......DODELA PAKETIĆA , FOTOGRAFISANJE SA DEDA MRAZOM

SREĆNA NOVA 2018!!!!!

12Decembar2017

08.12. PIDŽAMA PARTY

21.12. NOVOGODIŠNJA SREĆKOLINO BAJKA..........priredba za roditelje

26.12. POZORIŠNA PREDSTAVA“ELZINA NOVA GODINA“.......DODELA PAKETIĆA , FOTOGRAFISANJE SA DEDA MRAZOM

SREĆNA NOVA 2018!!!!!

16Jul2017

Dragi roditelji i tokom letnjeg perioda nastavljamo sa kreativnim radionicama kroz koje deca stiču nova znanja i učenjem kroz igru napreduju u svim aspektima razvoja.

Očekuju ih kulinarske radionice, upoznavanje sa svetom oko nas, likovne, muzičke, dramske aktivnosti kao i šetnje našim lepim Beogradom i upoznavanje sa znamenitostima.

Srećkolino je proširio svoje kapacitete i vrši upis dece uz subvenciju grada i najpovoljnije uslove upisa.

Pozovite nas i dođite jer u Srećkolinu rastu srećna deca

8Maj2016

UPIS UZ SUBVENCIJU SKUPŠTINE GRADA!!!

Dokumentacija koja je potrebna uz Zahtev za subvenciju:
- potvrda predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd da dete nije upisnao zbog nedovoljnih kapaciteta (odbijenica iz državnog vrtića)
- fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete
- fotokopija uverenja o državljanstvu za roditelja-podnosioca zahteva za subvenciju
- izvod iz čitača lične karte za roditelja podnosioca zahteva
- fotokopija kartice tekućeg računa ili fotokopija ugovora o tekućem računu roditelja podnosioca zahteva.