Predškolski program

pic_typorgaphyU godini pred polazak u školu u skladu sa Zakonom o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja sprovodimo obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju od 9 meseci. Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta. Celoviti razvoj postižemo kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje. Osposobljavanje deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi.

Pripremni predškolski program doprinosi razvoju fizičke zrelosti - spretnost,pokretljivost, socijalne zrelosti - uspostavljanje kvalitetnih vršnjačkih odnosa, emocionalne zrelosti - bogato i raznovrsno doživljavanje stvarnosti, intelektualne zrelosti – sposobnost da se uči i stiču znanja, kao i motivacione zrelosti koja se ogleda u buđenju želje za učenjem i polaskom u školu.

 

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u školu :

  • Osamostaljivanje
  • Jačanje socio-emocionalne kompetencije
  • Podrška saznajnom razvoju
  • Negovanje radoznalosti
  • Uvažavanje individualnosti
  • Podsticanje kreativnosti
  • Podrška i podsticaj fizičkog razvoja
Prijava za upis

Na stranici prijava za upis možete online prijaviti svoje dete za upis u naš vrtić. Brzo i lako do vrtića. Popunite formular na stranici i ubrzo će Vas kontaktirati naše osoblje.

Osnovni program obuhvata

Osnovni program obuhvata:

  • Zdravstveno preventivni rad i negu dece jaslenog uzrasta
  • Edukaciju i rad sa decom vrtićkog uzrasta
  • Pripremni predškolski program, koji će osposobiti dete za predstojeće školske obaveze i zadatke.